Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Fysisk planering för friluftsliv

Projektet studerar hur friluftslivet integreras i den fysiska planeringen hos kommuner och länsstyrelser. Resultaten är viktiga för dem som arbetar med praktisk planering, skötsel och förvaltning av naturen.

Forskarna studerar speciellt;

  • vilka metoder som används
  • samspelet mellan kommunal planering, friluftsliv och naturvård
  • samspelet mellan kommunal och regional planering

Mer information om projektet finns i programplanen PDF(Appendix, projekt D).

Forskare i projektet:


Projektledare: Lars Emmelin, Blekinge Tekniska Högskola
Medarbetare: Lena Petersson Forsberg, Blekinge Tekniska Högskola

Kopplad till projektet är också:
Rosemarie Ankre, ETOUR/Mittuniversitetet

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se