Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Om Friluftsliv i förändring

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring var verksamt under perioden 2006-2012 och är nu avslutat.

I Sverige finns goda möjligheter att ägna sig åt aktivt friluftsliv i en omväxlande natur med hög tillgänglighet. Men vem som verkligen ägnar sig åt olika former av friluftsliv, varför och vilka effekter det medför på individ och samhälle - det vet vi inte tillräckligt om. Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring ska därför ge oss mer och bättre kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige.  

- Tillfället är unikt, det är första gången det i Sverige skapas ett nationellt, samlat forskningsprogram om friluftsliv och naturturism, säger programchefen Peter Fredman. Forskningen ska pågå i sex år och Naturvårdsverket satsar 5,7 miljoner årligen.

Betydelsen av friluftsliv uppmärksammas allt mer i samhället. Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet kan ha positiva effekter på människors hälsa, det kan ge ökade kunskaper om naturen, det kan fungera som ett pedagogiskt redskap och det kan skapa en positiv regional utveckling. Men det kan samtidigt orsaka störningar och slitage i känsliga områden.

- Förutsättningar och möjligheter att utöva friluftsliv förändras i takt med samhället, och ny kunskap efterfrågas. Därför behövs tvärvetenskaplig kunskap om hur natur för friluftsliv ska planeras, förvaltas och utvecklas förklarar Peter Fredman.

Sju lärosäten medverkar
Uppdraget att leda och administrera programmet ligger på turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet i Östersund. Verksamheten sker i form av ett nätverk där forskare från Karlstads, Göteborgs, Örebro och Umeå universitet, Blekinge Tekniska Högskola samt Sveriges lantbruksuniversitet ingår.

Drygt femton forskare från de sju olika lärosätena medverkar. Bland de medverkande forskarna finns tre professorer, fyra docenter, sju doktorer samt tre doktorander. Programmet har också en forskningsinformatör anställd.

Resultaten från forskningen blir ett viktigt underlag för Naturvårdsverkets arbete med att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Andra viktiga målgrupper för programmets verksamhet är länsstyrelser, kommuner, frilufts- och turistorganisationer, samt företag verksamma inom friluftsliv och naturturism.

Sex forskningsprojekt  
Friluftsliv i förändring är organiserat i sex forskningsprojekt. Varje projekt leds av en projektledare utifrån en godkänd projektplan. De olika projekten samverkar genom en gemensam studie av friluftsliv i Sverige där data samlas in nationellt, regionalt samt i ett antal fallstudieområden runt om i landet.

Nedanstående länkar ger mer information om de olika projekten:

Mer information om programmet som helhet finns i programplanenPDF (på engelska).

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se