Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.
Publicerad 2013-02-11

Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram

När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport med sammanfattningar av våra forskningsresultat. Rapporten består av 15 fristående kapitel som var och ett fördjupar sig inom olika teman som programmet har fokuserat på. I rapportens inledning ges en en kort bakgrund till friluftsliv som forskningsområde, programmets tematiska inriktning, vårt sätt att organisera verksamheten samt samverkan med omgivande aktörer. Vi ger också några goda råd till framtida forskningsprogram.

Avslutningsvis summeras några av de viktigaste resultaten jämte våra reflektioner kring programmets bidrag till ny kunskap. Vi redogör här för några huvudsakliga ställningstaganden
när det gäller framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige, diskuterar samhällsutmaningar och ger förslag på forskningsbehov, samt sätter in svensk.

Läs eller ladda ner rapportenPDF

Rapporten ges ut i samarbete med Naturvårdsverket

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se