Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Studie av svenskt friluftsliv

Programmet knyts samman med en gemensam empirisk arena som omfattar fallstudier av olika friluftslandskap samt en nationell / regional postenkät som ger information om deltagande i friluftsaktiviteter, besöksmönster, hinder, ekonomiska och sociala faktorer etc. Den empiriska arenan utgör underlag till programmets övriga fem delprojekt.

Forskningen i projektet syftar till att;

  • analysera deltagande, icke-deltagande och hinder inom friluftsaktiviteter
  • förbättra friluftsstatistiken och metoder för att mäta friluftsliv
  • analysera ett urval av områden där friluftsliv har ett speciellt värde.

Mer information om projektet finns i programplanenPDF (Appendix, projekt A).

Forskare i projektet;


Medarbetare:
Anders Lindhagen, Sveriges lantbruksuniversitet, projektledare
Gabriel Bladh, Karlstads Universitet
Peter Fredman, ETOUR/Mittuniversitetet
Daniel Wolf-Watz, ETOUR/Mittuniversitetet
NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se