Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Friluftslivets utövande och mönster

Detta projekt beskriver olika friluftsmönster i Sverige idag. Det innebär att olika gruppers motiv, deltagande och "icke"-deltagande i friluftsliv och naturturism studeras.

Exempel på frågeställningar är;

  • vad gör besökarna, i vilka landskap och av vilka skäl?
  • vill de hellre bedriva andra aktivitet och /eller i andra landskap?
  • vilka grupper är det som inte bedriver friluftsliv och varför?
  • vilka trender är speciellt viktiga inom friluftslivet?

Mer information om projektet finns i programplanen PDF (Appendix, projekt B).

Forskare i projektet:


Projektledare:Gabriel Bladh, Karlstads Universitet
Medarbetare: Sven-Erik Karlsson, Karlstads Universitet,  
Klas Sandell, Karlstads Universitet
Anna-Lena Haraldsson, Karlstads Universitet
NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se