Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Tätortsnära friluftsliv

Projektet analyserar friluftsliv i tätortsnära natur generellt, och speciellt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Projektet har följande innehåll;

  • utveckla ett ramverk för mätningar av viktiga delar av friluftslivet i tätortsnära natur
  • analysera friluftsliv i tätortsnära natur
  • analysera skogsrekreation i sydligaste Sverige samt hälsoeffekter
  • analysera jaktens betydelse ur ett friluftslivs- och samhällsekonomiskt perspektiv

Mer information om projektet finns i programplanen PDF(Appendix, projekt C).

Forskare i projektet: 


Projektledare: Mattias Boman, Sveriges lantbruksuniversitet
Medarbetare: Anders Lindhagen, Sveriges lantbruksuniversitet

Kopplad till projektet är också:
Leif Mattsson, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Norman, Sveriges lantbruksuniversitet

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se