Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Friluftsliv och naturvård

Projektet genererar kunskap om samspelet mellan friluftsliv och bevarande av naturen. Det handlar bland annat om att friluftsliv kan ge människor kunskap om naturen och förståelse för miljövård.

Forskarna ska;

  • identifiera möjligheter och hinder för att kombinera friluftsliv och naturvård i värdefulla områden
  • studera hur erfarenheter av natur påverkar människors värderingar av naturen, och tvärtom
  • studera hur naturskolor och naturum fungerar och ge förslag om hur dessa kan utvecklas ytterligare
  • studera hur ungdomar använder den tätortsnära naturen, och hur deras vistelse där kan stimuleras

Mer information om projektet finns i programplanenPDF (Appendix, projekt E).

Forskare i programmet:


Projektledare:
Marie Stenseke, Göteborgs Universitet

Medarbetare:
Silvia Henningsson, Göteborgs Universitet
Mattias Sandberg, Göteborgs Universitet
Johan Öhman, Örebro Universitet

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se