Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Friluftsliv, naturturism och regional utveckling

Detta projekt fokuserar på friluftslivets kommersiella dimensioner. Projektets syfte är att analysera naturturismens roll för att skapa hållbara rurala (utanför storstadsområdena) samhällen. Forskarna identifierar faktorer som bidrar till att skapa arbetstillfällen och positiva processer, båda centrala för en hållbar utveckling.

Projektet ska;

  • kartlägga efterfrågan och utbudet av naturturism
  • analysera socioekonomiska effekter av turismutveckling
  • studera hur turismentreprenörer och andra aktörer kan bidra till en förbättrad förvaltning av skyddad natur.

Mer information om projektet finns i programplanenPDF (Appendix, projekt F).

Medarbetare i projektet:


Projektledare:
Linda Lundmark, Umeå Universitet

Medarbetare:
Patrick Brouder, Umeå Universitet
Peter Fredman, ETOUR/Mittuniversitetet

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se