Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar publicerade inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring

Använd sökfunktionen i din dator om du vill söka efter någon särskild artikel (Ctrl + F i windows)

An educational tool for outdoor education and environmental concern   
Författare:
Förlag: Taylor & Francis
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Journal of Adventure Education and Outdoor Learning

Environmentalism and Tourism Preferences. A Study of Outdoor Recreationalists in Sweden   
Författare: Wolf-Watz, Sandell & Fredman
Förlag: Scandinavian journal of Hospitality and Tourism
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Scandinavian journal of Hospitality and Tourism (länk till abstract i Mittunioversitetets forskningsdatabas)

Climate change in Northern Sweden: intra-regional perceptions of vulnerability among winter-oriented tourism businesses   
Författare: Brouder, P. Lundmark, L.
Förlag: Journal of Sustainable Tourism
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Journal of Sustainable Tourism; Volume 19, Issue 8, 2011

National parks and protected areas and the role for employment in Tourism, Forestry and Forest Sector: A Swedish case   
Författare: Lundmark, L., Fredman, P., Sandell, K.
Förlag: Ecology and Society
Engelsk: Ja
Beskrivning: Article in Ecology and Society

The Value of Forests for Outdoor Recreation in Southern Sweden: Are Broadleaved Trees Important?   
Författare: Norman, J., Ellingson, L., Boman, M., Mattsson, L.
Förlag: Ecological Bullentins
Engelsk: Ja
Beskrivning: Report on economic analysis of forest recreation and health effects in southern Sweden.

The Right of Public Access: Opportunity or Obstacle for Nature Tourism in Sweden?   
Författare: Fredman, P. & Sandell, K.
Förlag: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Volume 10, Issue 3, 2010 Special Issue: Frontiers in Nature-Based Tourism

Limits to Sami tourism development: the case of Jokkmokk, Sweden   
Författare: Müller D.K. & S. Kuoljok Huuva
Förlag: Journal of Ecotourism
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Journal of Ecotourism, Volume 8, Issue 2, 2009 Special Issue: Aboriginal Ecotourism

Key-variable comparison: a tool for analysis of management conflict in suburban forests   
Författare: Gunnarsson, Heyman, Stenseke, Henningsson
Förlag: Urban Forestry & Urban Planning
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Urban Forestry & Urban Planning, volume 10, Issue 4, pp 281-293

To pay or not to pay for biodiversity in forests — What scale determines responses to willingness to pay questions with uncertain response options?   
Författare: Mattias Boman
Förlag: Journal of Forest Economics
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Journal of Forest Economics, volume 15, Issues 1-2, Jan 2009, p 79-91

Nordiskt friluftsliv och allemansrätt: nationella identitetsprojekt och ekopolitisk inspiration   
Författare: Sandell, K.
Förlag: Linköping University Electronic Press (open access)
Engelsk: Ja
Beskrivning: Paper presenterat vid Natur-Kultur konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15-17/6 2009

Educational potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor perspective   
Författare: Sandell, Öhman
Förlag: Environmental Education Research
Engelsk: Ja
Beskrivning:
Artikel i Environmental Education Research Volume 16, Issue 1, 2010

Hagen i staden. Betydelsen av den "vilda" naturen runt knuten   
Författare: Henningsson, Silvia
Förlag: Göteborgs universitet
Engelsk: Nej
Beskrivning: Occasional Papers 2008:2, Göteborgs universitet, Handelshögskolan

Attitudes towards various forest functions: a comparison between private forest owners and forest officers   
Författare: Kindstrand, C., Norman, J., Boman, M., Mattsson, L.
Förlag: Scandinavian Journal of Forest Research
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Scandinavian Journal of Forest Research Volume 23, Issue 2, 2008

Moose Hunting Values in Sweden Now and Two Decades Ago: The Swedish Hunters Revisited   
Författare: Boman, M., Mattsson, L., Ericsson, G. Kriström, B
Förlag: Environmental and Resource Economics
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Environmental and Resource Economics

Latent Demand and Time Contextual Constraints to Outdoor Recreation in Sweden   
Författare: Fredman P, Romild U, Yuan M, Wolf-Watz D
Förlag: Forests. 2012; 3(1):1-21
Engelsk: Ja

Non-compliance with on-site data collection in outdoor recreation monitoring   
Författare: Fredman, Romild, Emmelin, Yuan
Förlag: Visitor Studies
Engelsk: Ja

A note on attitudes and knowledge concerning environmental issues in Sweden   
Författare: Mattias Boman
Förlag: Journal of Environmental Management 86, pp. 575-579, 2006
Engelsk: Ja

Hur värderar svenskarna riksdagens miljökvalitetsmål?   
Författare: Mattias Boman
Förlag: Miljötrender 1, pp.12-13, 2007
Engelsk: Nej

Obtaining welfare bounds in discrete-response valuation studies - A non-parametric approach   
Författare: Boman, M., Bostedt, G. & Kriström, B.
Förlag: Land Economices 75 (2), pp. 284-294, 1999
Engelsk: Nej

Miljöfostran i naturen. I: Östman, L. (red) Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En forskningsöversikt   
Författare: Öhman, J.
Förlag: Pedagogisk forskning i Uppsala 148, Uppsala universitet, 2003, s. 65-89
Engelsk: Nej

Pluralism and criticism in environmental and sustainable education   
Författare: Öhman, J.
Förlag: Environmental Education Research
Engelsk: Nej

Helhetlig landskapsanalys som ett forskningsproblem. I: Norderhaug, A. (red)   
Författare: Bladh, G.
Förlag: Avdelning för Naturfag, Högskulen i Sogn og Fjordane, Rapport nr 7/98 s. 31-38
Engelsk: Nej

Finnskogens landskap och människor under fyra sekler - en studie av natur och samhälle i förändring   
Författare: Bladh, G.
Förlag: Göteborgs Universitet, doktorsavhandling, 1995, Serie B nr 87
Engelsk: Nej

Processes and practice in forestry landscapes - ecological landscape planning ideologies in forestry. i: Peil, T. & Jones, M (eds)   
Författare: Bladh, G.
Förlag: Novus forlag, Oslo, s. 145-151, 2003
Engelsk: Nej

Biodiversity and the local context. Linking seminatural grassland and their future use to social aspects.   
Författare: Stenseke, M.
Förlag: Environmental Science & policy, vol 9, issue 4, 350-359, 2006
Engelsk: Nej

Biosfärområdet som idé och sporre inom svensk landskapsvård. I: Bladh & Sandell (red) Biosfärområden i Sverige?   
Författare: Stenseke, M
Förlag: Karlstad universitet, Arbetsrapport 2003:15, s. 18-22
Engelsk: Nej

Framtidens turism? - ett möjligt svar på en omöjlig fråga. I: Aronsson & Karlsson, S-E (red) Turismens och fritidens mångfald.   
Författare: Karlsson, S-E
Förlag: Karlstad University Studies 2001:18
Engelsk: Nej

Surfare - en nomadstam i upplevelsesamhället? En hermeneutisk analys I: Aronsson, L & Karlsson, S-E (red) Turismens och fritidens mångfald   
Författare: Karlsson, S-E
Förlag: Karlstad University Studies 2001:18
Engelsk: Nej

Landskapets värden. Lokala perspektiv och centrala utgångspunkter. Om vägar till ökad lokal delaktighet i bevarandeplaneringen   
Författare: Stenseke, M
Förlag: Choros 2001:1 Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Engelsk: Nej

Vart skall människor resa - en teoretisk och kritisk reflektion. I: Larson, M. (red) Svensk turismforskning - en tvärvetenskaplig antologi om turister, turistdestinationer och turismorganisationer   
Författare: Karlsson, S-E
Förlag: ETOUR V 2003:13
Engelsk: Nej

Economic Restructuring into Tourism: The case of the Swedish mountain range   
Författare: Lundmark, L
Förlag: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5 (1), 23-45, 2005
Engelsk: Nej

Mobility, Migration and Seasonal tourism employment   
Författare: Lundmark, L
Förlag: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 6 (3), 1-17, 2006
Engelsk: Nej

Restructuring and Employment Change in Sparsely Populated Areas. Examples from Nothern Sweden and Finland.   
Författare: Lundmark, L
Förlag: GERUM kulturgeografi 2006:2 (akad. avhandling)
Engelsk: Nej

Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and Practice. I: Gössling, S & Hultman, J. (Eds)   
Författare: Fredman, P., Gössling, S. & Hultman, J.
Förlag: Cab International, 2006
Engelsk: Nej

Natur-based Tourism in Peripheral Areas: Development or Disaster? I: C. M Hall & S. Boyd (eds.)   
Författare: Dupuis, L. & Müller, D. K.
Förlag: Clevedon: Channel View; pp. 91-104, 2005
Engelsk: Nej

Tourism in Peripheries: Perspectives from the Far North and South.   
Författare: Müller, D.K. & Jansson, B. (eds.)
Förlag: CAB International, 2006
Engelsk: Nej

On the distance to recreational forests in Sweden   
Författare: Hörnsten, L. & Fredman, P.
Förlag: Landscape and Urban Planning, 51:1-10, 2000
Engelsk: Nej

Changes in Skiing and Snowmobiling in Swedish Mountains   
Författare: Fredman, P. & Heberlein, T
Förlag: Annals of Tourism Research, 30 (2) pp. 485-488, 2003
Engelsk: Ja

Sweden: Where Holidays Come Naturally. I: Gössling, S. & Hultman, J. (Eds) Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and Practice   
Författare: Fredman, P., Gössling, S. & Hultman, J.
Förlag: CAB International, Wallingford, UK, 2006
Engelsk: Nej

Swedisn Mountain Tourism Patterns and Modeling Destination Attributes I: Gössling, S. & Hultman, K. (Eds.) Ecotourism in Scandinavia.   
Författare: Fredman, P. & Lindberg, K.
Förlag: CAB International, Wallingford, UK. 2006
Engelsk: Nej

Wilderness purism, willingness to pay and management preferences. A study of Swedish mountain tourist   
Författare: Fredman, P. & Emmelin, L.
Förlag: Tourism Economics, 7 (1):5-20, 2001
Engelsk: Nej

Strategic Environmental Assessment for Tourism Planning: Issues, Formal Requirements & Methods.   
Författare: Emmelin, Lars
Förlag: Agora Toolbox for sustainable tourism
Engelsk: Nej

The Public Right of Access - Some Challenges to Sustainable Tourism Development in Scandinavia   
Författare:Kaltenborn, B., Haaland, H. & Sandell, K
Förlag: Journal of Sustainable Tourism, Vol 9, No 5, pp.417-433, 2001
Engelsk: Nej

Var ligger utomhus? Om nya arenor förnatur- och landskapsrelationer. I: Lundegård, I., Wickman, P. & Wohlin, A. (red.)   
Författare: Sandell, Klas
Förlag: Studentlitteratur, Lund, s.151-170, 2004
Engelsk: Nej

Access, Tourism and Democracy: A Conceptural Framework and the Non-establishment of a Proposed National Park in Sweden   
Författare: Sandell, K
Förlag: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 5, No 1, pp. 63-75
Engelsk: Ja

Access Under Stress: the Right of Public Access Tradition in Sweden. I: McIntyre, Norman, Williams. Dan R. & Mc Hugh, Kedin E. (eds) Multiple Dwelling and Tourism: Negotiating Place, Home and Identity   
Författare: Sandell K
Förlag: CABI Publishing, pp. 278-294, 2006
Engelsk: Nej

The Right of Public Access: Potentials and Challenges for Ecotourism. I: Gössling, S & Hultman, J. (eds) Ecotourism in Scandinavia: Lessons in Theory and Practice   
Författare: Sandell, K
Förlag: CABI Publishing, pp. 98-112, 2006
Engelsk: Nej

Vägar till kunskap - några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning. I: Lundgren, L. J. (Ed.)   
Författare: Mattsson, L., Gong, P. & Boman, M.
Förlag: Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, pp. 149-165, 2003
Engelsk: Nej

Valuing the Multiple Functions of Forests. I: Palo, M., Uusivuiri, J. & Mery, G. (eds.) World Forests, Markets and Policies.   
Författare: Kriström , B. & Boman, M.
Förlag: Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 149-158
Engelsk: Nej

When the theory is not enough - Valuation of forest resources with "efficiency" prices in practise   
Författare: Huhtala, A., Toppinen, A. & Boman, M.
Förlag: Journal of Forest Economics 9, pp.205-222, 2003
Engelsk: Nej

Ädellövskogen och ekonomin   
Författare: Boman, M. & Mattsson, L.
Förlag: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift Årg 145, Nr 5, pp. 15-19
Engelsk: Nej

Non-timber benefits,price uncertainty and optimal harvest of an even-aged stand.   
Författare: Gong, P., Boman, M. & Mattsson, L.
Förlag: Forest Policy and Econonics 7, pp. 283-295, 2005
Engelsk: Nej

Trade-offs in forest utilization from a sustainability perspective.   
Författare: Boman, M. & Mattsson, L.
Förlag: Jounal of Sustainable Forestry 21 (2/3), pp.131-144
Engelsk: Nej

Obtaining welfare bounds in descrete-response valuation studies - A non-parametric approach.   
Författare: Boman, M., Bostedt, G. & Kriström, B.
Förlag: Land Economics 75 (2), pp. 284-294, 1999
Engelsk: Nej

 

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se