Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Övriga publikationer

Övriga publikationer, kapitel, posters och konferensbidrag, publicerade inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring

Använd sökfunktionen i din dator om du vill söka efter någon särskild artikel (Ctrl + F i windows)

The European Landscape Convention: Challenges of Participation   
Författare: Redaktör(er): Michael Jones; Marie Stenseke
Förlag: Springer (2011)
Engelsk: Ja

Olika värden av fritid   
Författare: Haraldsson
Förlag: Studentlitteratur
Engelsk: Nej
Beskrivning: Del i boken "Fritid i senmoderna samhällen"

Outdoor Recreation and Environmentalism: Social and Spatial Perspectives   
Författare: Wolf-Wats, D.
Förlag: Mittuniversitetet
Engelsk: Ja
Beskrivning: Licantiatuppsats

Outdoor recreation: Activity groups and user types   
Författare: Lundmark, L.
Förlag: Sveriges Lantbruksuniversitet
Engelsk: Ja
Beskrivning: Abstract forl Nordic Rural Futures: pressures and possibilities Research conference on the future of Nordic rural areas, May 3—5 2010, Uppsala, Sweden (page 37)

A holiday on ice on hold? Nature based tourism and climate change   
Författare: Lundmark, L.
Förlag: Routledge
Engelsk: Ja
Beskrivning: Kapitel i bok, del av antologin "Tourism and change in polar regions: climate, environment and experiences" (Refereegranskat)

Supply and demand of nature-based tourism in Sweden   
Författare: Lundmark, L., Müller, D.
Förlag: Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen
Engelsk: Nej
Beskrivning: Konferensbidrag (refereegranskat)

Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar — hur viktig är ädellövskogen?   
Författare: Norman, J., Mattsson, L., Boman, M.
Förlag: Sveriges Lantbruksuniversitet
Engelsk: Nej
Beskrivning: Report (p), Fakta Skog Nr 2, 2011, 4 pp

Influence of outdoor recreation on self-rated human health: comparing three categories of Swedish recreationists   
Författare:
Förlag: Scandinavian Journal of Forest
Engelsk: Ja

Skogen! Men varför?   
Författare: Sandell, K.
Förlag: Scoutmagasinet (Utgivare: Svenska Scoutrådets kansli)
Engelsk: Nej
Beskrivning: Krönika i Scoutmagasinet No 2, 2010

Friluftsliv   
Författare: Lindhagen, A.
Förlag: Sveriges Lantbruksuniversitet
Engelsk: Nej
Beskrivning: Kapitel 4 (Friluftsliv) i SLU:s rapport "Konsekvenser för kulturarv, friluftsliv, landskapsbild och biologisk mångfald". Faktaunderlag till utredning om Möjligheter till intensivodling av skog.

Outdoor Recreation in Change   
Författare: Fredman, P. & Burman, L.
Förlag:
Engelsk: Ja
Beskrivning: Poster presentation at the conference “Forest recreation & tourism serving urbanised societies", 28-31 May 2008, Hämenlinna, Finland

Tourism development in Europe´s ‘last wilderness´: an assessment of the nature-based tourism in Swedish Lapland   
Författare: Alan A. Grenier & Dieter K. Müller
Förlag: Presses de l'Universite? du Que?bec
Engelsk: Ja
Beskrivning: Kapitel i boken Polar tourism: A tool for regional development. ISBN: 978-2-7605-2535-1

A new age for nature-based tourism?   
Författare: Lundmark, L.
Förlag:
Engelsk: Nej

Naturvård — en professionell verksamhet på vetenskaplig grund   
Författare: Emmelin, L.
Förlag: Kassandra
Engelsk: Nej
Beskrivning: Kapitel i boken Naturvård bortom 2009. Boken kan köpas på www.adlibris.com.

Silence- an article of short supply in outdoor recreation? Handling noise conflicts in Swedish planning   
Författare: Ankre, Petersson Forsberg, Emmelin
Förlag:
Engelsk: Ja
Beskrivning: Proceedings printed in Oct. 2008

Continous cover forestry in Yttringe — What is the public opinion?   
Författare: Stjernberg, P.
Förlag: Sveriges Lantbruksuniversitet
Engelsk: Nej
Beskrivning: Examensarbete inom skogshushållning

Landskapets förändringar- exemplet Multtjärn   
Författare: Gabriel Bladh
Förlag: Sveriges Nationalatlas, utgiven i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Engelsk: Nej
Beskrivning: Kapitel i atlas om det svenska jordbrukslandskapets historia (ISBN: 9789187760594). Kan beställas på www.bokus.com och www.adlibris.com.

På fritidsbesök i jord- och skogslandskapet   
Författare: Bladh & Sandell
Förlag: Sveriges Nationalatlas, utgiven i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Engelsk: Nej
Beskrivning: Kapitel i atlas om det svenska jordbrukslandskapets historia (ISBN: 9789187760594). Kan beställas på www.bokus.com och www.adlibris.com.

A Call for a Broad Spatial Under-standing of Outdoor Recreation Use   
Författare: Yuan & Fredman
Förlag:
Engelsk: Ja
Beskrivning: Call for paper MMV 4 (Conference proceeding)

Mountain resort labour market: the case of the Swedish mountain range   
Författare: Linda Lundmark
Förlag: Channelview Press
Engelsk: Ja

Environmental Protection: An Instrument for Regional Development? National Ambitions versus Local Realities in the Case of Tourism   
Författare: Linda Lundmark & Olof Stjernström
Förlag: Taylor & Francis
Engelsk: Ja
Beskrivning: Artikel i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Volume 9, Issue 4, 2009

Barnperspektiv och grönstrukturer i samhällsplanering.   
Författare: Liisa Hastell
Förlag:
Engelsk: Nej
Beskrivning: Magisteruppsats i Samhällsgeografi vt-08, Göteborgs universitet, Kulturgeografiska institutionen, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

"Äng är natur, träd är natur men behöver inte vara det"   
Författare: Charlotte Larsson
Förlag: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Engelsk: Nej
Beskrivning: D-uppsats av Charlotte Larsson: en undersökning om barns upplevelse av naturen

Rekreation och upplevelser i tätortsnära betesmarker   
Författare: Henningsson, Silvia
Förlag: Biodiverse, Centrum för biologisk mångfald
Engelsk: Nej
Beskrivning: Artikel publicerad i Biodiverse, nr 2 2008, s 20

Children and urban proximate nature - Accessibility to green areas and outdoor recreation activities   
Författare: Sandberg, M.
Förlag:
Engelsk: Nej
Beskrivning: Poster presenterad vid ISSRM 2008, Burlington Vermont USA, 10-14 juni 2008

3 130 000 000 - Så mycket är jakten värd   
Författare: Mattsson, L., Boman, M., Ericsson, G.
Förlag: Svensk Jakt
Engelsk: Nej
Beskrivning: Artikel i Svensk Jakt, nr 5 2008

TVM:s grundare   
Författare: Klas Sandell
Förlag: Friluftsfrämjandet
Engelsk: Nej
Beskrivning: Artikel i Friluftsfrämjandets publikation TVM 50 år

Vad platsar i främjandet?   
Författare: Klas Sandell
Förlag: Friluftsfrämjandet
Engelsk: Nej
Beskrivning: Artikel i På gång (Friluftsfrämjandets ledartidning), No. 3, s. 20-22

Friluftsliv   
Författare: Klas Sandell
Förlag: Naturskoleföreningen (Bladet, nr 1 2008, s 19)
Engelsk: Nej

För människors skull — men för vilka och hur? Friluftsliv och naturturism som hot och möjlighet   
Författare: Klas Sandell
Förlag: Kassandra
Engelsk: Nej

Naturvårdens dilemma   
Författare: Klas Sandell
Förlag: Biodiverse, Centrum för biologisk mångfald
Engelsk: Nej

Konferensen om allemannsrettens og friluftslivets framtid 2007   
Författare:
Förlag:
Engelsk:Nej
Beskrivning: digital konferensdokumentation

Kunskapen om friluftslivet - en tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv   
Författare: Maria Kvarnbäck
Förlag:
Engelsk: Nej
Beskrivning: Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007

A Conceptual Framework of Ecostrategies   
Författare: Sandell, K
Förlag:
Engelsk: Ja

Mångnatur: Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället. I: E. Johansson (ed)   
Författare: Muller, D. K.
Förlag: Botkyrka och Stockholm: Mångkulturellt centrum och Naturvårdsverket, s. 67-70, 2006
Engelsk:  Nej

Använding av naturskyddade områden i Kvarken   
Författare: Olofsson, J. & Müller, D. K.
Förlag: Umeå och Vasa: Kvarkenrådet, 2005
Engelsk: Nej

Begreppet friluftsliv: Som en trebent pall   
Författare:Sandell, K
Förlag: Argaladei: Friluftsliv - en livsstil, No. 1, s. 10-11, 2003
Engelsk: Nej

Friluftsliv, platsperspektiv och samhällskritik. Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar   
Författare: Sandell, Klas
Förlag: Carlssons, Stockholm, s. 274-291, 2006
Engelsk: Nej

Skogens alternativa nyttjandeformer. I: SOU 2002:40, Statsskogsutredningen: Statlig skog och skyddad mark, Del 2.   
Författare: Boman, M., Bostedt, G. & Hörnsten, L.
Förlag: Stockholm 2002, Fritzes, pp. 167-202
Engelsk: Nej

 

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se