Friluftsliv i förändring
Friluftsliv i förändring finansieras av Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Kunskapen om friluftslivet

En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv

Tankesmedjan är avslutad och nästan 200 personer deltog i diskussionerna om forskning och kunskap om friluftsliv. Dokumentationen av tankesmedjan finns att läsa här.

Tid: 14-15 mars 2007

Plats: Sånga-Säby utanför Stockholm

Inbjudan: Läs som pdf-fil PDF

Betydelsen av friluftsliv uppmärksammas allt mer i samhället. Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet kan ha positiva effekter på människors hälsa, det kan ge ökade kunskaper om naturen, det kan fungera som ett pedagogiskt redskap och det kan skapa en positiv regional utveckling.

Ny kunskap behövs
Men förutsättningar och möjligheter att utöva friluftsliv förändras i takt med samhället, och ny kunskap behövs. Vi vill därför hälsa dig välkommen till denna tankesmedja kring framtida behov av kunskap och forskning kring friluftsliv.

Bred målgrupp
Tankesmedjan bygger på den tradition av möten med verksamma inom friluftslivet som Friluftsrådet arrangerat i Vålådalen de senaste tre åren. Det innebär att målgruppen är bred och omfattar såväl organisationer som myndigheter, företag, forskare och lärare verksamma inom friluftsliv.

Denna gång sätter vi fokus på att skapa dialog kring kunskap och forskning, varför tankesmedjan sker i samarbete mellan Friluftsrådet, Svenskt Friluftsliv (tidigare FRISAM) och det nystartade forskningsprogrammet "Friluftsliv i förändring".

Chans att påverka
Till den första dagen har vi bjudit in ett antal föredragshållare som ska spegla aktuella områden där ny kunskap behövs, men också ge några olika perspektiv på svenskt friluftsliv. Andra dagen ägnas åt diskussioner i mindre grupper med inriktning på olika teman. Här är syftet att mer ingående identifiera vilken kunskap som behövs. Tag din chans att påverka!

Vi önskar dig varm välkommen till Sånga Säby den 14-15 mars, med förhoppning om många nya tankar och spännande möten.

NYHETER
om friluftsforskning

Ny rapport: Planering och förvaltning av friluftslivet på Kinnekulle


Hur integreras friluftslivsaspekter i naturvården och hur skulle detta kunna utvecklas? Marie...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Från fiske och jakt till hälsobefrämjande motion


Sven-Erik Karlsson på Karlstad universitet har i en ny rapport från Friluftsliv i förändring...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"


I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från...
Läs hela artikeln


Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram


När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport...
Läs hela artikelnETOUR/Mittuniversitetet   831 25 Östersund   E-post: info@friluftsforskning.se