Friluftsliv i Förändring

Ny rapport: Könstraditioner och det "nya friluftslivet"

I en ny rapport från Friluftsliv i förändring beskriver och analyserar Anna-Lena Haraldson från Karlstad universitet, skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller utövandet av friluftslivet.
Studien visar bland annat att fler kvinnor än män är aktivare när det gäller de aktiviteter som flest människor utövar, exempelvis att ta nöjes och motionspromenader och att arbeta i trädgården, medan fler män än kvinnor är aktiva när det gäller aktiviteter som kräver en specifik fysisk miljö, något större fysisk ansträngning och någon form av utrustning.

Ladda ner eller läs rapportenPDF