Friluftsliv i Förändring

Ny rapport: Friluftsliv i förändring - resultat från ett forskningsprogram

När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport med sammanfattningar av våra forskningsresultat. Rapporten består av 15 fristående kapitel som var och ett fördjupar sig inom olika teman som programmet har fokuserat på. I rapportens inledning ges en en kort bakgrund till friluftsliv som forskningsområde, programmets tematiska inriktning, vårt sätt att organisera verksamheten samt samverkan med omgivande aktörer. Vi ger också några goda råd till framtida forskningsprogram.

Avslutningsvis summeras några av de viktigaste resultaten jämte våra reflektioner kring programmets bidrag till ny kunskap. Vi redogör här för några huvudsakliga ställningstaganden
när det gäller framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige, diskuterar samhällsutmaningar och ger förslag på forskningsbehov, samt sätter in svensk.

Läs eller ladda ner rapportenPDF

Rapporten ges ut i samarbete med Naturvårdsverket