Friluftsliv i Förändring

Fysisk planering för friluftsliv

Projektet studerar hur friluftslivet integreras i den fysiska planeringen hos kommuner och länsstyrelser. Resultaten är viktiga för dem som arbetar med praktisk planering, skötsel och förvaltning av naturen.

Forskarna studerar speciellt;

  • vilka metoder som används
  • samspelet mellan kommunal planering, friluftsliv och naturvård
  • samspelet mellan kommunal och regional planering

Mer information om projektet finns i programplanen PDF(Appendix, projekt D).

Forskare i projektet:


Projektledare: Lars Emmelin, Blekinge Tekniska Högskola
Medarbetare: Lena Petersson Forsberg, Blekinge Tekniska Högskola

Kopplad till projektet är också:
Rosemarie Ankre, ETOUR/Mittuniversitetet