Friluftsliv i Förändring

Friluftsliv, naturturism och regional utveckling

Detta projekt fokuserar på friluftslivets kommersiella dimensioner. Projektets syfte är att analysera naturturismens roll för att skapa hållbara rurala (utanför storstadsområdena) samhällen. Forskarna identifierar faktorer som bidrar till att skapa arbetstillfällen och positiva processer, båda centrala för en hållbar utveckling.

Projektet ska;

  • kartlägga efterfrågan och utbudet av naturturism
  • analysera socioekonomiska effekter av turismutveckling
  • studera hur turismentreprenörer och andra aktörer kan bidra till en förbättrad förvaltning av skyddad natur.

Mer information om projektet finns i programplanenPDF (Appendix, projekt F).

Medarbetare i projektet:


Projektledare:
Linda Lundmark, Umeå Universitet

Medarbetare:
Patrick Brouder, Umeå Universitet
Peter Fredman, ETOUR/Mittuniversitetet