Friluftsliv i Förändring

Välkommen på seminarium om friluftsforskning

Rapport från ett forskningsprogram


Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har under sex år arbetat för att ta fram aktuell kunskap om friluftslivet i Sverige. Vid programmets slut hölls ett seminarium på KSLA i Stockholm där ett urval av våra forskningsresultat redovisades. Här nedan kan du ta del att urval av de presentationer som hölls.

Inledning, Peter FredmanPDF
Att studera friluftslivPDF
Friluftslivets utövande och mönsterPDF
Fysisk planering för friluftslivPDF
Friluftsliv, naturvård och utomhuspedagogikPDF
Friluftsliv, naturturism och regional utvecklingPDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program

09.00 Fika och mingel
09.45 Seminarium om friluftsforskning. Professor Peter Fredman hälsar välkommen och inleder seminariet. Därefter presentationer under följande rubriker:
   - Att studera friluftsliv
   - Friluftslivets utövande och mönster
   - Tätortsnära friluftsliv
- Fysisk planering för friluftsliv
- Friluftsliv och naturvård
- Friluftsliv, naturturism och regional utveckling
12.10 Lunch
13.10 Diskussion om framtidens friluftsliv och kunskapsförsörjning
15.00 Seminariet avslutas

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 31 januari 2013 per e-post till anders.mossing@miun.se.

Vi bjuder på lunch.

Friluftsliv i förändring
Svensk friluftsforskning i fokus

Tid: 12 februari, 2013 Kl 09.00-15.00
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm

Detta seminarium arrangeras av Naturvårdsverket och Friluftsliv i förändring