Friluftsliv i Förändring

Friluftsforskning 2010 - En kreativ mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv och naturturism

Friluftsforskning 20

10 - Göteborgs universitet, 18-19:e november

OBS! Friluftsforskning 2010 är avslutad och drygt 150 personer deltog i konferensen som gavs 18-19:e november, 2010 på Wallenberg konferenscentrum, Göteborgs universitet.

Friluftsliv i förändring arrangerar varje år en konferens med friluftslivet i fokus. Ett forum för dialog kring aktuell forskning om friluftsliv och naturturism. Konferensen vänder sig till akademiker och praktiker med intresse för forskning och utveckling inom dessa områden. En mötesplats för ny kunskap och utbyte av erfarenheter.

Dokumentation från  konferensen
I samband med konferensen publicerades en konferensrapport. Där får du mer information om konferensens program, presentationer och deltagare. Vill du veta mer om ämnet? Kontakta föredragshållaren. Konferensrapporten hittar du här: Konferensrapport Friluftsforsking 2010PDF

Workshop Framtidens friluftsliv
Från Naturvårdsverkets workshop kring friluftspropositionen Framtidens friluftsliv finns en sammanställning att ladda ner. Den hittar du här.Word