Friluftsforskning.se

FRILUFTSFORSKNING.SE är ett initiativ vid Mittuniversitetet för att skapa en nationell nod för kunskap om friluftsliv och naturturism i Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i det avslutade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Syftet är bland annat att stödja forskning och kunskapsuppbyggnad, ta fram statistik och fakta samt sprida kunskap som bidrar till att utveckla friluftsliv och naturturism i Sverige.

Friluftsforskning.se är ett projekt vid Mittuniversitetets turismforskningsinstitut ETOUR.

Kontakt

Projektledare

Professor Peter Fredman
peter.fredman@miun.se
070-667 08 06

  

Friluftsstatistik på beställning

Friluftsforskning.se kan nu erbjuda organisationer, myndigheter och andra intresserade skräddarsydd information om friluftslivsutövandet i olika delar av Sverige och för olika grupper av utövare. Statistiken bygger på en nationell kartläggning av svenskarnas friluftsutövande år 2014 som turismforskningsinstitutet ETOUR genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. Undersökningen gjordes som en elektronisk panelundersökning med 8410 personer bosatta i Sverige i åldersintervallet 16–84 år.

Exempel på information vi kan ta fram:
• Huvudsakliga friluftsaktiviteter som utövas
• Hinder för utövande av friluftsliv
• I vilken omfattning olika grupper utövar friluftsliv (kön, ålder, region mm)
• Kunskap om allemansrätten 

För mer information, kontakta: sandra.wager@miun.se

Friluftsliv i förändring

 
Våren 2013 avslutades forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Projektbeskrivningar, publikationer och annan information finns på forskningsprogrammets arkiverade hemsida.