Konferenser

Spara favorit Skriv ut 3 aug augusti 2016

Här publiceras information om kommande och tidigare konferenser som arrangeras av Friluftsforskning.se

Just nu finns inga planerade konferenser inom projektet. För konferenser av andra arrangörer, se kalendariet på startsidan.

Tidigare konferenser

 

Tankesmedja för friluftsliv 2016 - halvdag om forskning

Efter önskemål från tidigare år avsattes en del av Tankesmedja för friluftsliv 2016 till forskning. Forskarblocket, som arrangerades av Mittuniversitetet/ETOUR, erbjöd aktuella forskningsresultat om friluftsliv och en möjlighet till samtal och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker.
Dokumentation från Tankesmedja för friluftsliv 2016

Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV) 2012 

Där presenterades ett brett spektrum av olika studier kring friluftsliv och naturturism av 250 deltagare från mer än 30 länder. Konferensens proceedings, där samtliga föredrag är sammanfattade, ger en bra överblick av det internationella forskningsläget. På konferensen webbplats kan du ladda ner proceedings och ta del av annan information.
MMV2012.se

Friluftsforskning 2014

Friluftsforskning är en årlig mötesplats om aktuell forskning kring friluftsliv och naturturism. 2014 gick konferensen av stapeln på Djurönäset i Stockholm den 8 april, i anslutning till Naturvårdsverkets tankesmedja om friluftsliv.
Program, abstracts och dokumentation