Publikationer

Spara favorit Skriv ut 21 okt oktober 2014

Rapporter och böcker om friluftsliv och friluftsforskning

Naturen för mig

"Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv" är en populärvetenskaplig bok om naturen i samtida vardagskultur. Den bygger på människors egna erfarenheter och berättelser och utgår från ett rikt och mångsidigt material som samlats in över hela Sverige.

I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Artiklarna varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier.

Läs mer och beställ på Institutet för språk och folkminnen

Friluftsliv i förändring

Red. Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell

Författarna tecknar ett friluftsliv i förändring som begrepp, företeelse och som ett empiriskt och vetenskapligt fält. Här diskuteras bland annat hur det forskas kring begreppet, man redovisar enkätstudier i ämnet, gör en kvantitativ analys av friluftslivet samt beskriver och tecknar de sociala mönstren. Även barns möten med natur, det friluftsliv som sker nära tätorterna och naturupplevelsernas ekonomiska värde undersöks. Och vilka nya aktiviteter av friluftsliv finns?

Vidare diskuteras när friluftsliv blir naturturism. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod i friluftsforskningen med exemplet bär- och svampplockning granskas.

Boken illustreras med foton och diagram. Boken är avsedd att användas i kurs- och utbildningssammanhang, men är även lämplig för handläggare på länsstyrelser och kommuner liksom för centrala beslutsfattare.

En rad kunniga skribenter deltar, alla med förankring i universitets- och högskolemiljöer.

Läs mer och beställ boken på Carlsson Bokförlag

100
2